تبلیغات
شعرا و نویسنده گان - بیهقی

شعرا و نویسنده گان
 

بیهقی،بیهق و تاریخ بیهقی

بیهقی منسوبست به بیهق(به فتح ها)و آن روستایی بوده در نیشاپور. همچنین روستایی میان کندهار و مقر.

بیهقی:نامش محمد،نام پدرش حسین،کنیت ابوالفضل.درسال385 درحارث آباد بیهق نیشاپور متولد شده و درسال470 درغزنه فوت کرده است.

در اوایل حال از نیشاپور که در آن وقت ضمیمۀ امپراتوری افغانستان بود؛به غزنه آمده و دردیوان رسالت محمود غزنوی زیردست انونصرمشکان سردبیرسلطان  به وظیفۀ کتابت پرداخت در دربار مسعود بن محمود نیز این وظیفه را انجام داد.در روزگارعبدالرشید رئیس دیوان رسالت شد و در اثرتوطئه درباریان و حرف چینان و به قولی به بهانۀ یک تهمت حقوقی به زندان عدلی رفت.

هنگامیکه طغرل بیک غلام غزنویان عبدالزشید را کشت ابوالفضل را با سایرحشم دریکی از قلعه های غزنی که زندان مستحکم بود به حبس بردند پس از چندی از زندان نجات یافت و بقیۀ عمر را در عزلت و تالیف به پایان رسانید.

از تالیفات او یکی تاریخ آل سبکتگین است  که درسی مجلد بوده و چند جلد آن در دست و بقیه مفقود شده است چه از حیث صحت روایات و چه از حیث فصاحت و بلاغت،عالی ترین و فاخرترین نثر دری به شمارمیرود در حقیقت شاهنامۀ غزنویان و کتاب (زینة الکتاب)که تنها نامی از آن باقی مانده است.

اگر کتاب تاریخ بیهقی نمی بود با فقدان این کتاب اخبارمهمترین قسسمتی از تاریخ تمدن و آداب یک عصرمشعشع بشری در دست نبود.

تاریخ بیهقی در هندوستان و ایران مکرر طبع شده و در مصرنیز ترجمه و طبع گردیده است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اسفند 1389 توسط agbar shirzad

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ