تبلیغات
شعرا و نویسنده گان - حکیم ناصرخسرو بلخی:

شعرا و نویسنده گان
 

حکیم ناصرخسرو بلخی:

ناصرخسرو از نویسندگان و شاعران بزرگ فرن 5 هجری میباشد کنیه اش ابو معین قبادیانی بلخی و ملقب به حجت است.درسال394 ه ق بدنیا آمده و در آغاز زندگی به خدمت درباری اشتغال داشته و بارگاه ملوک عجم چون سلطان محمود و سلطان مسعود را دیده و بنابرآنچه در سفرنامه میگوید در سال437 ه ق از خدمت اهل دربار دست کشیده به جستجوی حقیقت پرداخته است و بدین قصد به جانب حجاز رهسپار شده است تا سال444 یعنی 7سال در سفربوده کعبه معظمه ،آسیای صغیر،شام ،سوریه ،فلسطین،مصر،قیروان و سودان را سیاحت کرده و در حدود 3سال در مصر ماند.

در مصر به طریقه فاطمیان راهنمایی شد و به مذهب اسماعیلی گروید و از جانب خلیفه فاطمی مصر المنتصربالله عنوان حجت خراسا  راگرفت و درسال 444 که 50سال داشت به وطن اصلی خود بلخ بازگشت و بدعوت اسماعلیه پرداخت اما با مخالفت علما  و شورش عوام خصومت امرای سلجوقی روبرو شد و بالاخره تبعید گردیده از آنجا به یمگان بدخشان پناه برده تا پایان عمر در آنجا بودوباش نمود تااینکه درسال 482ه ق دیده از جهان فروبست.

آثار مشهور او عبارتند از :

سفرنامه : با نثر بسیار روان و شیرین نوشته شده و شرح مسافرت هفت ساله او ست و بسیاری از مطالب جغرافیایی را در بر دارد.

زاد المسافرین: کتابیست که از عقاید فلسفی ناصرخسرو بلخی حکایت میکند و د راثبات عقاید اسماعلیه است.

از آثار مهم او نظم دیوان و اشعار اوست که در حدود دوازده هزار بیت دارد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1389 توسط agbar shirzad

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ