تبلیغات
شعرا و نویسنده گان - مالرو-آندره

شعرا و نویسنده گان
 

(1976-1901م)

آندره مالرو،رمان نویس معتقد و سیاست مدار معروف و مشهور فرانسوی،در سوم نوامبرسال 1901 در پاریس و در خانوادۀ مرفه بدنیا آمد.پس از پایان تحصیلات دبیرستانی در مدرسۀ زبانهای شرقی پاریس به آموختن زبانهای شرقی و زبان سانسکریت پرداخت.ازهجده سالگی انتشار مقالاتی را در مجلد های گوناگون آغاز کرد

آندره مالر،ابتدا با دو قصۀ تخیلی به نامهای «ماه های کاغذی » 1921و «قلمرو عجایب»(1921)نظرعموم را به خود جلب کرد . وی درسال 1923 با همسرش به همراه گروهی از باستانشناسان،به شرق سفر کرد و در جنگلهای کامبوج به کشف آثار تمدن قریم «خمر»پرداخت و در معبد های متروک،به دنبال نقشهای زیبائی رفت که سالها درآرزویش بود ،اما به جرم دست اندازی به این گنجینه ها ، در دادگاه پنوم پن به سه سال زندان محکوم شد که با قدام همسر و عده ای از نویسندگان و دوستانش،پروندۀ وی مختومه گردید.

اقامت طولانی مالرو د رهندو چین و مشاهدۀ وضع رقت بار مردم،در برابر ستمگری فرمانروایان استعمارو رفتار غیر انسانی آنان ، مالرو را به دفاع از حقوق آنها بر انگیخت و پس از آن،باتاسیس روزنامه و مجله ونشرمقالات به کمک انقلابیون بومی برخاست.

مالرو چندین سال به پاریس وشرق دور مسافرت و رفت و آمد کرد،به انقلاب چین علاقه یافت،درجنگ داخلی آن،در شانگهای و کانتون شرکت کرد و به عضویت هتات دوازده نفری ،برای رهبری چین برگزیده شد و به ریاست تبلیغات انقلاب منصوب گشت و پس از آنکه چیانک کای -شک،برکمونیستها غلبه یافت،مالرو دوباره به باستانشناسی پرداخت و از راه افغانستان و ایران به فرانسه باز گشت.

مالرو با بازگشت به پاریس به نگاشتن رمان و کتابهای ماندگار دست زد.اولین کتاب مهم او«وسوسۀغرب» درسال1924 چاپ شد این اثربرمبنای مراحل اولیه انقلاب چین شکل گرفت و در آن به شرح برابری های میان فرهنگ غرب و شرق می پردازد.

رمان «فاتحان»نام مالرو را بیش از پیش به مردم شناساند.وی دراین اثرمبارزۀ میهن پرستان انقلابی چین را برضد استعمارانگلستان د ر«هانک کانگ»مجسم می سازد و نشان میدهد که چگونه گروهای مخالف،دراین مبارزه به دنبال هدفی مشترک با یکدیگر متحد می شوند.

او درسال1930 داستانی ماجرا جویانه در موضوع مرگ ب نام «جاده شاهی»نوشت. و سپس در سال1933یکی از بهترین آثار خودرا به نام «سرنوشت بشر»منتشرساخت که برندۀجایزه گنکورشد و شهرت جهانی را برای مالر به ثمر آورد.وی درسال1935 رمان کوتاهش «دوران تحقیر»را به انجام رسانید.

آندره مالرو،طی دهه1930 از فعالیت های ضدفاشیست و چیگرا پشتیبانی کرد و همراه نویسندۀ مشهور«آندره ژید»عازم برلین شد تا برای آزاد سازی کمونیست هائی که متهم به آتش زدن مجلس ملی آلمان بودند،اقدام کند.هرچندکه تلاش نتیجه ای به همراه نداشت،اما زمینه ساز نگاشتن رمان «دوران تحقیر»شد.

درزمان وقوع جنگ داخلی اسپانیا آندره مالرو در صف نخست داوطلبان خارجی قرار گرفت و به کمک جمهوری خواهان شتافت.رمان«امید»(1937)تصویری گسترده،از اسپانیای طالب جمهوری را نشان میدهدکه درسال1936 تبدیل به فیلمنامه شد.مالرو،درجنگ جهانی دوم مدتی کوتاه در واحدتانک فرانسه خدمت کرد.پس از دستگیری و زخمی شدن از صحنه گریخت و مدتی به زندگی مخفی رو آورد.او درین زمان به نگاشتن «درختان گردو آلتنبرگ»پرداخت که درسال1934 در سوئس منتشرشد.

در زمانیکه احتمال پیاده شدن نیروهای آمریکائی درجنوب فرانسه می رفت،وی به گروه مقاومت پیوست و ماموریت یافت تا گروهای پراگنده در جنوب غرب را متحد سازد و آنها را به شکلی منسجم آرایش دهد.وی باردیگر زخمی واسیرشد و درسال1944 با رسیدن قوای درحال پیشروی متفقین به «تولوز»گریخت و فرماندهی تیپ آلزاس-لورن را به عهده گرفت.

او سرانجام درمقابل چشمان حیرت زده بسیاری که او را سمبل نیروهای چپ میدانستند،با جنرال دوگل هم پیمان شدو به عنوان سخن گوی درجه اول سیاستهای او درآمد و تاسال1946 به خدمت پرداخت.پس از سقوط دوگل،وی به زندگی خصوصی و عادی خویش بازگشت.

مالرو پس از کناره گیری ازسیاست،به حومۀ پاریس رفت و تاپایان عمرش به نوشتن پرداخت.وی در23نوامبرسال1967 در شهر پاریس بدرود حیات گفت.

آندره مالرو آثار فراوانی از خود به جای گذاشت که معتبرترین آنها عبارتنداز:ماه های کاغذی(1921)،قلمروعجایب(1922)،وسوسۀ غرب(1926)،فاتحان(1928)،جاده شاهی(1930)،سرنوشت بشر(1933)،دوران تحقیر(1935)،امید(1937)،روانشناسی هنر(1947)،درختان گردوآلتنبرگ(1948)،صداهای سکوت(1951)،موزیم خیالی پیگرتراشی جهانی(1952)،دگردیسی خدایان(1957)،ضد خاطرات(1968)،مثلث سیاه(1975)،صنوبری بریده(1971)،ماسک پیکاسو(1974)و لازار(1974).

 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 اسفند 1389 توسط agbar shirzad

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ