تبلیغات
شعرا و نویسنده گان - احمد شاملو

شعرا و نویسنده گان
 

احمد شاملو

احمد شاملودرسال 1304هجری شمسی درتهران تولد شده .پس ازآنکه تحصیلات ابتدائی و متوسطه راپایان برد.به کارنوشتن پرداخت.نوشته ها و مقالات وی ازسال1319،و اشعارش ازسال1342درروزنامه هاو مجلات کشور منتشر گردید.

نخستین مجموعه شعرش درسال1326خورشیدی بنام آهنگ های فراموش شده به چاپ رسید.بعد ازین اثر،درشعر شاملو یک نوع دگرگونی ساختاری  پدید آمدبطوری که آثار بعدی وی تحول درتکنیک شعراورا به خوبی نشان میدهد.

درین آثاربا شاعری مواجه میشویم که بکلی باشاعر«آهنگ های فراموش شده»از نظر شکل و محتوا ،تفاوت فاحش دارد.او درآثاربعدی خودنیز به این نکته صریحاً اشاره میکند و شخصیت گذشته خودرا درشعری به نام «سرود مردی که خودرا کشت»مورد نقد قرارمیدهد.شاملو درفولکلور نیز اطلاعات وسیعی داشت.شش جلد«کتاب کوچه »رادرسال1357انتشاردادو مقالات بسیاری راجع به شعر امروز نگاشته که اگثر آن مقالات بصورت کتاب منتشرشده است.

احمد شاملو،ازنظرزبان و قدرت تصویریکی ازنیرومند ترین گویندگان عصرحاضربشمارمیرود.او درقالب های قدیمی کوشش چشمگیری نکرشده ،و بیشتربه شعرهای آزاد و سپید پرداخته است.و درین شیوه ،شاعری است که هیچ یک ازمقالاتش نتوانسته است از نظر فرم ومحتوا به او نزدیک شوند.چند شعر به شیوه عامه و عامیانه سروده که از آن جمله شعر«پریا»و «دخترای ننه دریا»از همه معروف تراست.

درشعر احمد شاملو ،قافیه شکل خاصی به خود می گیرد،بدین معنی که اغلب،یک قافیه درآخرمبدا و یک قافیه درآخرخبر قرارمیگیرد واین دو قافیه مبتدا و خبر راباهم ارتباط میدهد.(به عنوان نمونه میتوان از شعر«سفر»یاد کرد)او درهنگام لزوم ،وزن های متغیر و متنوع را به جای ریتم ثابت بکار میبرد.شاملوازمیان شعرای معاصرایران تنها به «نیما»عقیده داشت و دیگرشاعران را،یادنباله رو  و یاصنعتگر میدانست.او درشعر معتقد بود که هنر بطور کلی بیان احساس هنرمند میباشد و اثر هنری هنگامی دارای ارزش است که هنرمند آنرامستقیماً ازواقعیت های عینی احساس  و کسب کند.

شاملوغیر ازمقالات و آثاری که در روزنامه ها ومجلات از او به چاپ رسیده ،آثار و تالیفاتی نیز دارد که مستقیماً منتشر گردیده است

که برخی از آنها عبارتند از:آهن ها و احساس ،قطعنامه،باغ آیینه،آیدادرآیینه،ققنوس درباران،مدایح بی حوصله،هوای تازه،ازهواو آیینه ها،مرثیه های خاک،شکفتن درمه،لحظه ها و همیشه ها،ابراهیم درآتش،دشته دردیس،ترانه های کوچک غربت،کاشفان فروتن شوکران،شکفتن زرد،همچون کوچه های بی انتها و یک داستان و چندین کتاب ترجمه و تدوین دیوان :حافظ،افسانه های هفت گنبد نظامی ،ابوسعید ابوالخیر،خیام و باباطاهر.

نمونه کلام:

غبار

ازغریو دیو طوفانم هراس

وزخروش تندرم اندوه نیست

مرگ مسکین رانمی گیرم به هیچ

*

استوارم چون درختی پا به جای

پیچک بی خانمانی رابگوی

بی ثمر با دست و پای من مپیچ

مادرم غم نیست بی چیزی مرا!

عنبرست او،سالها افروخته درمجمرم

نیست از بد گوئی نامهربانانم غمی

رفته مدت ها که من از این یاوه گوئی هاکرم!

*

لیک ازدریا چو مرغان پرکشند

روی پلها،بامها، مردابها ــ

پا برهنه میروم دنبالشان

وفت کان سوی افق پنهان شوند

باز میگردم به کومه پاکشان

حلقه می بندد به چشمان اشک من

گرچه درسختی بسان آهنم

*

یا اگر درکنج تنهائی مرا

مرغک شب ناله ای بردارد از اقصای شب

اندهی واهی مرا

می کشد دربر، چنان پیراهنم

*

همچنان کز گردش انگشتها برپرده ها

وز طنین دلکش ناقوس

وز سکوت زنگدار دشت ها

وز اذان تاشکیبای خروس

وز عبور مه زروی بیشه ها

وز خروش راغ ها

وز غربرف پوش ــ

اشک می ریزد دلم...ـــ

*

گرچه بر غوغای طوفان های گر

وز هجوم باد باکیم نیست

گرچه چون پولاد سرسختم به رزم

یا خود از پولاد شد ایمان من ـ

گربخواند مرغی از اقصای شب

اشک رفّت ریزد از چشمان من.

   

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 دی 1389 توسط agbar shirzad

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ