تبلیغات
شعرا و نویسنده گان - اسدی طوسی

شعرا و نویسنده گان
 

اسدی طوسی

ابونصر علی بن احمد طوسی ،از شاعران بزرگ و از حماسه سرایان معروف قرن پنجم  که کتاب گرشاسب نامه رادرسال 458 به نام «ابودلف»حکمران ایران و نخجوان سروده است.

دولت شاه سمرقندی در تذکرهَ اشعرا ضمن افسانه مجمولی ،اورا استاد فردوسی و مشوق او درسرودن شاهنامه دانسته و همین افسانه ،منشاء اشتباه برخی از خاورشناسان شده است.

دوره بلوغ اسدی طوسی همراه بود با انقلاب خراسان  و غلبه سلاجقه بر آن دیارو نابودی حکومت غزنویان از آن سامان و مهاجرت اسدی از آن محیط نامساعد به آذربایجان و مداحی امرای محلی آن دیار از قبیل «ابودلف»پادشاه نخجوان.

از آثار معروف او کتاب گرشاسب نامه است که بعد از شاهنامه فردوسی بهترین منظومه حماسی به زبان فارسی است.موضوع این منظومه داستان گرشاسب پهلوان بزرگ سیستان جد اعلای رستم است.

اسدی برای شرح داستان این پهلوان ازبیان سلسله نسب او و ذکر نیاکان وی که همه از شاهان زابلستان بودند . شروع گردیده و به گرشاسب رسیده و سرگذشت او را به تفصیل آورده است.

ماخذ اسدی طوسی در نظم این استان ظاهراً گرشاسب نامه ابوالموید بلخی بوده که پیش از وی شهرت زیاد داشته است.

گرشاسب نامه اسدی بی تردید یکی از آثار برگزیده حماسه ملی ایران و از جمله منظومه های مشهور و معتبر زبان فارسی است . و ناظم آن درنقل مطالب از نثر به نظم کمال دقت رابه کاربرده و ازایراد حکم  و امثال و بیان مواعظ و نصایح نیز هرجاکه لازم دیده غفلت نکرده است .قدرت و ی در وصف صحنه ها و آوردن ترکیبات منسجم و استوار و به کار بردن تشبیهات بسیار دقیق و ظریف ،درسراسر گرشاسب نامه کاملاَمشهود است.

از آثار دیگر او فرهنگ لغات فرس یا(لغت فرس)است که بعد از گرشاسب نامه تالیف گردیده . دیگر از آثار منظوم او (مناظرات)است که گرچه متضمن مضامین نو و جدیدی است ولی برای سراینده آن مقام ومرتبه بلندی درمیان قصیده گویان بزرگ فراهم نمی آورد . مورخان وفات اسدی رادرسال 465ه ق نوشته است.

نمونه کلام:

خانه تن

چنین دان که جان برترین گوهرست

نه زین گیتی از گیتی دیگرست

درخشنده شمعی است از جای پاک

فتاده درین ژرف تاری مغاک

یکی نور بنیاد تا بندگی

پدید آر بیداری و زندگی

نه آرام جوی نه جنبش پذیر

نه ازجای بیرون نه جای گیر

سپهر برین بسته بند اوست

جهان ایستاده به پیوند اوست

کند درجهان خرچه رای آیدش

رسد درزمان هرگجا بایرش

به جان بین گرامی تن خویشتن

چو جامه که باشد گرامی به تن.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 دی 1389 توسط agbar shirzad

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ